מה למדנו בסמסטר הזה

בראש השנה אנחנו למדנו על 7 צעדים של חוזרים בתשובה

הצעד אחד זה הבנה

הבנה זה מבינים שעשינו מעשה רע

הצעד שני זה הפסקה

הפסקה זה מפסיקים לעשות את המעשה רע

הצעד שלישי זה החלטה

החלטה זה מחליטים בלב לא לעשות את המעשה הרע

הצעד רביעי זה חרטה

חרטה זה מתחרטים וחושבים לא טוב שעשינו את מעשה רע

הצעד חמישי זה סליחה

סליחה זה מבקשים סליחה מה׳ ומהחברים על המעשה רע

הצעד שישי זה הבטחה

הבטחה זה מבטיחים לה׳ ולחברים לא לעשות שוב את המעשה הרע

הצעד שיביע זה הצלחה

הצלחה זה מצליחים לא לעשות שוב את המעשה רע

 

בסוכות למדנו סוכה כשרה וסוכה לא כשרה

דוגמה סוכה על המרפסת זה כשרה אבל סוכה מתחת המרפסת לא כשרה

אנחנו גם למדנו מי צריך לשבת בסוכה ומי לא צריך לשבת בסוכה

דוגמה אם אתה עוזר לאיש שחולה וחולה לא צריך לשבת בסוכה אבל אם חם מאוד צריך לשבת בסוכה

One Reply to “מה למדנו בסמסטר הזה”

  1. I can’t comment on this blog, because, unfortunately, I’m not competent in reading Hebrew. It’s on my bucket list.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *