?מה אני זוכרת על ראש השנה ויום כיפור

imageאני זוכרת על ראש השנה ויום כיפור

אוכלים ראש של דג, תוקעים בשופר, אוכלים רימון, אוכלים תפוחים בדבש, אוכלים חלה עגולה, מיתפללים במחזור וכותבים כרטיס ברכה בראש השנה

לובשים לבן, לא לובשים נעליים עור, צמים לא אוכלים ומיתפללים במחזור ביום כיפור

זה מה שעשיתי בשיעור עברית

3 Replies to “?מה אני זוכרת על ראש השנה ויום כיפור”

  1. !א׳זה יופי

    You wrote about all things “people” do on the holidays…how about traditions that we (our family) does? You feel up to trying your hand at that…in Hebrew?

    🙂

  2. Traditions are things you and your family do often together or on a regular basis, even if it’s something you always do with your family once a year. An example for your family is saying prayers together every Friday night to welcome Shabbot. Can you think of any other traditions in your family?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *